Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. Yaman, F., Dönmez, O., Kabakçı Yurdakul, I. & Odabaşı, H.F. (2017). Primary school students’ encounters against online risks from the perspectives of schools counselor teachers. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry (TOJQI), 8(4), 415-427.
 2. Yaman, F., Dönmez, O., Avcı, E., & Kabakçı Yurdakul, I. (2016). Integrating mobile applications into hearing impaired children’s literacy instuction [İşitme Engelli Öğrencilerin Okuma-Yazma Eğitiminde Mobil Uygulama Kullanımı], Education and Science, 41(188), 153-174.
 3. Dönmez, O., Yaman, F., Şahin, Y.L. ve Kabakçı Yurdakul, I. (2016). İşitme engelliler için mobil uygulama geliştirme süreci: Çarkıfelek Örneği. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 6(1), 22-41.
 4. Ceylan, B., Türk, M., Yaman, F., & Yurdakul, I. K. (2014). Determining the changes of information and communication technology guidance teacher candidates’ technological pedagogical content knowledge competency, information and communication technology usage stages and levels. Journal of Theory and Practice in Education, 10(1), 171-201.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

 1. Yaman, F., Avcı, E., Dönmez, O., Çaktu Dönmez, P., Çolak, C. ve Kabakçı Yurdakul, I. (2018). Dijital Ebeveynlik Eğitim Ortamının Tasarlanması Süreci, 12th International Computer and Instructional Technologies Symposium (12. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu-ICITS), İzmir, 2-4 Mayıs.
 2. Yaman, F., Dönmez, O. Akbulut, Y., Kabakçı Yurdakul, I., Çoklar, A.N. ve Güyer, T. (2018). Dijital Ebeveynlik Yeterliklerine İlişkin Bir Veri Toplama Aracının Yapı Geçerliğinin İncelenmesi, 12th International Computer and Instructional Technologies Symposium (12. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu-ICITS), İzmir, 2-4 Mayıs.
 3. Dulkadir Yaman, N., Yaman, F. ve Kabakçı Yurdakul, I. (2018). Öğretmen Adaylarının Çevrimiçi Gerçeklik ve Dijital Yerlilik Algısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, 12th International Computer and Instructional Technologies Symposium (12. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu-ICITS), İzmir, 2-4 Mayıs.
 4. Dulkadir Yaman, N., Yaman, F. ve Kabakçı Yurdakul, I. (2017). Çevrimiçi Gerçeklik Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu (UETS), Sivas, 27-28 Ekim.
 5. Yaman, F. ve Kabakçı Yurdakul, I. (2017). Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Dijital Hikâye Oluşturma Deneyimleri, 5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium (ITTES), İzmir, 11-13 Ekim.
 6. Yaman, F., Dönmez, O. & Kabakçı Yurdakul, I. (2017). Digital Parenting: Competences and Indicators, Edulearn 2017, Barcelona, 3-5 July.
 7. Dulkadir Yaman, N., Yaman, F. ve Kabakçı Yurdakul, I. (2017). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Teknoloji Kabul ve Kullanım Durumlarının İncelenmesi. 6. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu (USBES), Eskişehir, 4-6 Mayıs.
 8. Yaman, F., Dönmez, O. ve Kabakçı Yurdakul, I. (2016). İşitme Engelli Öğrencilerin Dilbilgisi Becerilerine Yönelik Mobil Uygulama Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi, 4thInternational Instructional Technologies & Teacher Education Symposium (ITTES), Elazığ, 6-8 Ekim.
 9. Dönmez, O., Yaman, F., Kabakçı Yurdakul, I. ve Odabaşı, H.F. (2016). Okul Rehber Öğretmenleri Gözünden İlköğretim Öğrencilerinin Çevrimiçi Risklerle Mücadelesi, 10th International Computer and Instructional Technologies Symposium (ICITS), Rize, 16-18 Mayıs.
 10. Dönmez, O., Yaman, F. ve Kabakçı Yurdakul, I. (2016). Teknoloji Entegrasyonu Çalışmalarında Kurumsal Birikimin Önemi: SAMR Modelinden Yansımalar, 10th International Computer and Instructional Technologies Symposium (ICITS), Rize, 16-18 Mayıs.
 11. Yaman, F. ve Kabakçı Yurdakul, I. (2016). Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Bilişim Teknolojileri Laboratuvar Algıları, 10th International Computer and Instructional Technologies Symposium (ICITS), Rize, 16-18 Mayıs.
 12. Yaman, F. ve Kabakçı Yurdakul, I. (2016). Family Responsibilities on Technology Addiction: Digital Parenting. 3rd International Congress of Technology Addiction, İstanbul, 3-4 Mayıs.
 13. Yaman, F., Dönmez, O., Karasu, H.P., Avcı, E., Kabakçı Yurdakul, I., Şahin, Y.L. & Akay, E. (2015). İşitme Engelli Öğrenciler İçin Mobil Uygulama: Kelime Torbasından Çarkıfeleğe. International Distance Education Conference (IDEC-2015), St. Petersburg, Russia, 2-4 September.
 14. Dönmez, O, Kabakçı Yurdakul, I. ve Yaman, F. (2015). İşitme Engelli Öğrencilerin Okuma – Yazma Eğitiminde Kullanılmak Üzere Tasarlanan Mobil Hikaye Kitabı Uygulamasının Yapısı Ve Geliştirilme Süreci. 4th International Conference on Education, (ICED-2015), St. Petersburg, Russia, 26-28 June 2015.
 15. Dönmez, F. İ., Yaman, F., ve Kurt, A. A. (2015).Perceptions of Faculty Members Regarding Wikipedia Use in Higher Education. International Educational Technology Conference (IETC), İstanbul, 27-29 Mayıs.
 16. Dönmez, O., Yaman, F., Karasu, H.P., Avcı, E., Kabakçı Yurdakul, I., Şahin, Y.L. & Akay, E. (2015). Designing Mobile Applications for Hearing Impaired Children: Guidelines from the Field. SITE International Conference 2015, Las Vegas-NV, USA, 2-6 March.5
 17. Yaman, F., Dönmez, O., Karasu, H.P., Avcı, E., Kabakçı Yurdakul, I., Şahin, Y.L. & Akay, E. (2015). Design and Development Studies of a Mobile Application for Hearing-Impaired Children’s Literacy Instruction. SITE International Conference 2015, Las Vegas-NV, USA, 2-6 March.
 18. Yaman, F., Dönmez, O., Karasu, H.P., Avcı, E., Kabakçı Yurdakul, I., Şahin, Y.L. & Akay, E. (2014). Mobile Application Development Guidelines for Hearing Impaired Children’s Literacy Instruction. 2014 AECT International Convention, Jacksonville-FL, USA, 4-8 November.
 19. Kabakçı Yurdakul, I., Dönmez, O. ve Yaman, F. (2014). Türk Alan Uzmanları Perspektifinden Dijital Ebeveynlik Rollerinin Belirlenmesi, 8th International Computer and Instructional Technologies Symposium (ICITS), Edirne, 18-20 Eylül.
 20. Kabakçı Yurdakul, I., Odabaşı, H.F., Yaman, F. ve Dönmez, O. (2014). Dijital dünyanın ailesi: İnterNetik aile. Uluslararası Eğitim Teknolojisinde Yeni Eğilimler Konferansı (INTET), North Cyprus, 14-15 Nisan.
 21. Yaman, F. ve Kabakçı Yurdakul, I. (2014), Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmen Adaylarının Dijital Öykü Oluşturmada Karşılaştıkları Sorunlar, Uluslararası Öğretmen Eğitimi Konferansı (ITEC),Dubai, 5-7 February.
 22. Yaman, F., Kurt, A. A. ve Odabaşı, H. F. (2013). Eğitimde Viki Kullanımının Üstünlükleri ve Sınırlıkları. International Conference on New Horizons in Education (INTE 2013), Roma, 25-27 June.
 23. Ceylan B.,Yaman, F.,Türk, M. ve Kabakçı Yurdakul I. (2013).Determining information and communication technology usage of information technology preservice teachers for developing educational materials, International Conference on New Horizons in Education (INTE 2013), Roma, 25-27 June.
 24. Türk, M., Yaman, F. ve Kabakçı Yurdakul, I. (2013). Teacher Technology Using Problems in Terms of Technology Mentoring Program. 2nd Cyprus International Conference on Educational Research (CYİCER), North Cyprus, 13-15 Feb.
 25. Yaman, F., Türk, M. ve Kabakçı Yurdakul, I. (2013). Problem Faced by Preservices Information Technologies Teacher During the Technology Mentoring Process. 2nd Cyprus International Conference on Educational Research (CYİCER), North Cyprus, 13-15 Feb.
 26. Yaman, F., Kabakçı Yurdakul, I., ve Şahin İzmirli, Ö. (2012). Adventure of Faculty, 3rd World Conference on Learning, Teaching and Administration WCLTA), Brüksel, 25-28 Ekim.
 27. Kabakçı Yurdakul, I., Dönmez, O., Yaman, F. ve Odabaşı, H.F. (2012). Dijital Ebeveynlik ve Değişen Roller, 6th International Computer and Instructional Technologies Symposium (ICITS), Gaziantep, 4-6 Ekim.
 28. Yaman, F., Solak, M. Ş., Özdemir, Ö. ve Kabakçı Yurdakul, I. (2012). Web 2.0 Teknolojileri Işığında Bağlantıcılık Kuramına Dayalı Bir Öğretim Ortamı Oluşturma Önerisi. International Conference on Interdisciplinary Research in Education (ICOINE), North Cyprus, 15-17 May.
 29. Kabakçı Yurdakul, I., Yaman, F., ve Dönmez, F. İ. (2012). Bilişim Teknolojisi Öğretmen Adaylarının Öğretim Tasarımcısı Yeterliklerine İlişkin Görüşleri. International Conference on Interdisciplinary Research in Education (ICOINE), North Cyprus, 15-17 May.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. Yaman, F., Dönmez, O. ve Kabakçı Yurdakul, I. (2015). İşitme engelli bireylerin okuma – yazma eğitimine yönelik mobil uygulama geliştirilmesi: Cümle düzenleme uygulaması. Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3(2), 73-95., 15/12/2015
 2. Kurt, A.A., Orhan, D., Yaman, F., Solak, M.Ş. ve Türkan, F. (2014). Bilgi ve İletişim Teknolojileri Işığında Türkiye’de Yapılan Okuryazarlık Çalışmalarındaki Eğilim. Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi, 5(2), 06/06/2014
 3. Kabakçı Yurdakul, I., Dönmez, O., Yaman, F. ve Odabaşı, H.F. (2013). Dijital Ebeveynlik ve Değişen Roller. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(4), 883-896., 29/12/2013

Yazılan Ulusal Kitaplar ve Kitaplardaki Bölümler

 1. Yaman, F. Dönmez, O., Akay, E. ve Kabakçı Yurdakul, I. (2018). İşitme Engelli Öğrencilere Okuma Yazma Becerisi Kazandırılmasına Yönelik Bir Mobil Uygulama Örneği. H.F. Odabaşı, (Ed.), Özel eğitim ve eğitim teknolojileri içinde (s.137-156). Pegem Akademi.
 2. Yaman, F. ve Kabakçı Yurdakul, I. (2017). İnternet Tabanlı Programlamanın Temelleri. M. Fırat, (Ed.), İnternet tabanlı programlama içinde (s.2-25). Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 3. Yaman, F. ve Kabakçı Yurdakul, I. (2017). Tipografi. T.V. Yüzer, (Ed.), Görsel web tasarımı içinde (s.90-113). Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 4. Yaman, F., Dönmez, O. ve Kabakçı Yurdakul, I. (2017). İşitme Engelli Bireylere Yönelik Geliştirilen Teknoloji Entegrasyonu Uygulamasının SAMR Modeli Açısından İncelenmesi. H. F. Odabaşı, B. Akkoyunlu, A. İşman, (Ed.), Eğitim teknolojileri okumaları 2017 içinde (s.307-320). Vadi Grafik Tasarım ve Reklamcılık Ltd. Şti.
 5.  Yaman, F., Dönmez, O., Kabakçı Yurdakul, I. ve Odabaşı, H. F. (2016). Dijital Dünyanın Ailesi: İnternetik Aile. A. İşman, H. F. Odabaşı, B. Akkoyunlu (Ed.), Eğitim teknolojileri okumaları 2016 içinde (s.173-190). Ankara: Salmat Basım Yayıncılık.

Ulusal Hakemsiz Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. Yaman, F. ve Kabakçı Yurdakul, I. (07.02.2016). İşitme engelli bireylerin okuma yazma becerilerini geliştirmeye yönelik teknoloji entegrasyonu öykümüz, Digital Age Dergisi, 86-89.

Ulusal ve Uluslararası Projeler

 1. Ebeveynlerin Dijital Vatandaş Yetiştirme Yeterliklerinin Belirlenmesi. Bilimsel Araştırma Projesi. 1602E080. 10.03.2016-11.03.2017.
 2. Ebeveynlerin Dijital Vatandaş Yetiştirme Yeterliklerini Geliştirmeye Yönelik Bir Eğitim Ortamının Geliştirilmesi. TÜBİTAK Projesi. 115K479. 15/09/2015-15/09/2018.
 3. İnternetin Bilinçli Kullanımı ve Teknoloji Bağımlılığı Çalıştayı (17-19 Ocak 2014)-Öğretim Elemanı, 17/01/2014.
 4. İşitme Engelli Bireylerin Okuma-Yazma Eğitimine Yönelik Mobil Bir Uygulamanın Geliştirilmesi Ve Değerlendirilmesi. TÜBİTAK PROJESİ. 112K595. 15/04/2013-15/10/2015.
 5. Sesini Duy Duyur. Bilimsel Araştırma Projesi. 1301E015. 15/02/2013-16/02/2014